X522 Giao tại lầu 5 GEM center 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 06/01/2020 - 16:30:00

Tên sản phẩm: X522.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: BT International Kính Mừng 20 Năm Thành Lập Tập Đoàn Kim Tín

Địa chỉ: lầu 5 GEM center 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp