x672 Giao tại 240 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 04/01/2020 - 11:00:00

Tên sản phẩm: x672.

Mô tả: như mẫu.

Nội dung: Well done! It’s a fantastic result. Congratulations on passing! You deserve it after so much hard work. From Quỳnh Triệu

Địa chỉ: 240 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp