x707 Giao tại Gem Center số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 03/01/2020 - 16:30:00

Tên sản phẩm: x707.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Công ty CP đầu tư Sudeco Chúc mừng

Địa chỉ: Gem Center số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp