x828 Giao tại 2 ngô đức kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 10/01/2020 - 11:00:00

Tên sản phẩm: x828.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: người em yêu nhất

Địa chỉ: 2 ngô đức kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp