x978 Giao tại 54 Định Tien Hoang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 06/12/2019 - 17:30:00

Tên sản phẩm: x978.

Mô tả: giỏ hoa như mẫu 400k.

Nội dung: Bạn Khánh, Kiên, Dũng Bộ Đội. Chúc Mừng khai trương

Tên sản phẩm: x1060.

Mô tả: Kệ hoa như mẫu 900k.

Nội dung: Nhóm Bạn thân cấp 3 tại SG. . Chúc mừng khai trương Hồng phát

Địa chỉ: 54 Định Tien Hoang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp