x993 Giao tại 14 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 30/11/2019 - 13:00:00

Tên sản phẩm: x993.

Mô tả: hoa như mẫu, bọc kín chân đứng.

Nội dung: 2 bác Tân Hiền mừng khai trương hồng phát

Địa chỉ: 14 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp